Metsätyöt - Kuusamo

Taimikonhoito, taimikonperkaus, nuoren metsän hoito,
metsänistutus ja muut metsätyöt Kuusamossa.

Hoidettu metsä antaa parhaimman tuoton. Mehtäpeikko toteuttaa ammattitaidolla taimikonhoidot ja -perkaukset, nuoren metsän hoitotyöt sekä metsänistutukset. Suoritamme tarvittaessa kuvion arvioinnin ja toteutamme työn puolestasi, hyväksyttyäsi tarjouksen metsäsi hoitotöistä. Voimme tarvittaessa hakea puolestasi myös mahdolliset Kemera-avustukset.

Kun haluat ammattilaisen avuksesi, ota yhteyttä, niin jutellaan lisää! »

Taimikonhoito

Taimikonhoito on panostus metsäsi tulevaisuuteen. Oikein ajoitettu ja hyvin tehty taimikonhoito varmistaa metsäsi kehityksen.

Ilman taimikonhoitoa havupuulajit kuolevat ja vesakko valtaa alan.

Taimikonperkaus

Taimikon varhaishoidossa perataan haittallinen lehtipuusto. Ajoissa tehty perkaus parantaa kasvatettavan puulajin kasvuolosuhteita.

Taimikonperkauksessa taimien ympäriltä poistetaan metrin säteeltä kasvua haittaava vesakko. Perkauksessa ei vielä harvenneta kasvatettavan puulajin taimia.

Nuoren metsän hoito

Oikein suoritettu nuoren metsän hoito kasvattaa ainespuun kertymää seuraavaan harvennukseen.

Nuoren metsän harvennukseen saa valtion tukea, kun hakkuun jälkeen kasvatettavan puuston keskiläpimitta on rinnankorkeudelta alle 16 cm.

Maisemahakkuut ja tontin aukaisut

Liian tiheäksi tai korkeaksi kasvanut puusto peittää näkymiä sekä pimentää tonttia, jolloin aluskasvillisuus saattaa kärsiä. Maisemahakkuulla lisätään viihtyvyyttä, valoisuutta ja saadaan esim. järvimaisema esiin.

Suoritamme myös tontin aukaisut ennen rakennustöiden aloitusta.

Metsänistutus

Toteutamme metsänistutuksia urakkatyönä, johon voi tarvittaessa sisällyttää myös taimien hankinnan ja kuljetuksen kohteeseen.